Prawo cywilne

Wzrost odsetek (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. 2022 poz. 587)

Wejście w życie:  13 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M.P. 2022 poz. 586)

Wejście w życie: 13 czerwca 2022 r.

W związku ze zwiększeniem stopy referencyjnej NBP począwszy od 6 maja 2022 r. zmienia się wysokości następujących odsetek określonych w Kodeksie cywilnym:

  • wysokość odsetek ustawowych wyniesie 8,75 % w stosunku rocznym.
  • wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wyniesie 10,75 % w stosunku rocznym,

 

Farmaceuta funkcjonariuszem publicznym

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2022 poz. 1344)

Na mocy ustawy:

  • technicy farmaceutyczny,
  • farmaceuta,

w czasie wykonywania czynności zawodowych w aptece lub punkcie aptecznym będą mogli korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

 

Wejście w życie nowej „ustawy deweloperskiej”

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021 poz. 1177)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r.

Nowa ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie tzw. „ustawy deweloperskiej”, a do najważniejszych z nich należą:

  • utworzenie Deweloperskiego Funduszu stanowiącego zabezpieczenie konsumentów,
  • nowelizacja postępowania związanego z odbiorem lokalu,
  • zmiany w obrębie procedury usuwania wad nabywanych lokali,
  • wprowadzenie wymagań formalnych i zakresu umowy rezerwacyjnej, a także granicy wysokości opłaty rezerwacyjnej,
  • zwiększenie katalogu możliwości odstąpienia od umowy deweloperskiej przez konsumentów,
  • rozszerzenie wymagań w zakresie zawartości prospektu informacyjnego.

Powyższe zmiany skutkować mogą dużym wpływem na cały rynek nieruchomości, w tym zarówno deweloperów jak i nabywców nieruchomości, jednakże widoczna jest tendencja zmierzająca do zapewnienia możliwie jak najszerszej ochrony konsumentom.