Prawo cywilne

Wzrost odsetek (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych

M.P. z 2022 r. poz. 374

Wejście w życie: 9 marca 2022 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

M.P. z 2022 r. poz. 375

Wejście w życie: 9 marca 2022 r.

W związku ze zwiększeniem stopy referencyjnej NBP począwszy od 9 marca 2022 r. zmienia się wysokości następujących odsetek określonych w Kodeksie cywilnym:

  • wysokość odsetek ustawowych wyniesie 7% w stosunku rocznym.
  • wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wyniesie 9% w stosunku rocznym.