Komentarz mec. Magdaleny Hajduk o działalności windykacyjnej dla DGP!

Projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora jest szeroko komentowany przez przedstawicieli różnych środowisk, dlatego prace legislacyjne nad przyjęciem ostatecznych rozwiązań nadal trwają.

Wprowadzenie odpowiednich narzędzi prawnych regulujących rynek windykacji w Polsce jest bezsprzecznie konieczne i uzasadnione, podobnie jak właściwe uregulowanie rynku usług prawnych, świadczonych często przez podmioty nieprofesjonalne. Występujące patologie w branży windykacyjnej mają związek ze świadczeniem tego rodzaju usług przez osoby bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, nierespektujące zasad etycznych oraz niepodlegające wyraźnie określonym sankcjom prawnym – komentuje mec. Magdalena Hajduk w najnowszym wydaniu DGP.

 

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu:

Gazeta Prawna_mec. M.Hajduk_komentarz_Dłużnik nie musi zwracać wygórowanych kosztów windykacji