Czy akcjonariusze mniejszościowi powinni czuć się zagrożeni po nowelizacji KSH ? adw. Olszewski dla Gazety Prawnej.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych po nowelizacji pozwalają obniżyć próg przymusowego wykupu akcji z 90 % do 75 % kapitału zakładowego. Co jednak z akcjonariuszami mniejszościowymi posiadającymi 25 %. Czy powinni czuć się zagrożeni ?

W najbardziej ekstremalnym wydaniu nowa regulacja umożliwia „wywłaszczenie” udziałowców mniejszościowych. Jeśli ktoś decyduje się na inwestowanie mniejszościowe w grupę kapitałową, musi zabezpieczyć swoje interesy – komentuje  adw. Bartosz Olszewski na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Firma i prawo_wydanie 2022_18 października 2022