Chroń biznes przed kradzieżą spółki

Zjawisko „kradzieży spółek” do jakiego dochodzi za pomocą składania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym przy użyciu sfałszowanych dokumentów, a więc bez wiedzy samej spółki, skutkować może nie tylko utratą kontroli nad spółką, ale nawet utratą majątku, jak również zaciąganiem kredytów.

Jak temu zapobiec?

Narzędziem przeciwdziałającym kradzieży spółek jest uruchomiony (na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym) w czerwcu tego roku Newsletter KRS. Umożliwia on śledzenie aktywności wybranych podmiotów zarejestrowanych w KRS w ramach subskrypcji. System w sposób zautomatyzowany dostarcza użytkownikowi (subskrybentowi) informacji o zdarzeniach dotyczących wskazanego przez niego podmiotu zarejestrowanego w KRS. Mechanizm ten ma uchronić przedsiębiorcę przed kradzieżą spółki, a przez to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.