Przewiń niżej

Zespół

RADA NAUKOWA

Rada Naukowa Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy jest organem opiniodawczym, złożonym z zewnętrznych ekspertów. Posiada kompetencje opiniodawcze we wszystkich sprawach przedstawionych jej przez Przewodniczącego Rady. Rada recenzuje także publikacje zwarte (tradycyjne i e-booki), których wydawcą jest Kancelaria.

Członkami Rady są uznane autorytety wybranych dyscyplin naukowych. Przewodniczący Rady może także powoływać do doraźnej współpracy ekspertów zewnętrznych spoza grona Członków Rady pod warunkiem, że będą to osoby posiadające stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Gatnar

Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Gatnar jest kierownikiem Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Autor licznych prac naukowych, w tym kilku monografii z zakresu ekonometrii, informatyki ekonomicznej oraz statystyki.

Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja 2016-2022) oraz Polskiej Akademii Nauk – Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (Komitet Statystyki i Ekonometrii).

Zasiadał w Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz we władzach Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członkiem Zarządu NBP (kadencja 2010-2016).

Członek Rady

Zbigniew J. Czech

Prof. zw. dr hab. Zbigniew J. Czech jest pracownikiem naukowym Instytutu Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Obszar zainteresowań badawczych obejmuje algorytmikę i obliczenia równoległe. Autor licznych publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, w tym monografii zaliczanych do fundamentów informatyki.

Wykładowca na studiach doktoranckich Politechniki Śląskiej na kierunku bioinformatyka. Kierownik bądź współautor kilkunastu projektów badawczych. Profesor wizytujący University of California (Santa Barbara, USA), Indiana-Purdue University (Indianapolis, USA), University of Queensland, (Australia), University of Kent, (Canterbury, Wielka Brytania).

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Członek Rady

Zbigniew Nawrat

Dr hab. prof. SUM Zbigniew Nawrat jest adiunktem w Katedrze Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektorem Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii oraz dyrektorem naukowym Centrum Doskonałości ProCordis.

Autor pionierskich prac badawczych w dziedzinie sztucznych narządów, głównie protez serca: zastawek i pomp krwi. Pionier robotyki medycznej i telemedycyny. Ojciec robota kardiochirurgicznego Robin Heart – pierwszego polskiego i europejskiego robota do operacji na sercu. Wprowadził i rozwija z zespołem medyczne zastosowania technologii wirtualnej przestrzeni oraz metody symulacji operacji chirurgicznych.

Autor i współautor kilku książek oraz ponad 200 artykułów, doniesień naukowych i wystąpień na konferencjach zagranicznych. Jest również uznanym popularyzatorem nauki oraz pomysłodawcą i organizatorem wielu konferencji i warsztatów naukowych. Inicjator i lider przedsięwzięcia budowy centrum naukowo-badawczo-wdrożeniowego i edukacyjnego o nazwie Centrum BioMedTech Silesia (2007 r.). Twórca portalu edukacyjnego e-nawrat.pl.

Założyciel i obecnie prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej. Członek Sekcji Biomechaniki oraz Sekcji Biomateriałów PAN.

Wokalista i gitarzysta Grupy Zawrat. Pomysłodawca i organizator wydarzenia poetycko-muzycznego Konfrontacje Med&Art – cyklicznych spotkań twórców i entuzjastów sztuki związanych profesjonalnie z medycyną.

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij